Příroda 4 pro ZŠ metod.příručka - Fraus

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » Fraus

Cena:269.00

Rozsáhlá příručka učitele uvádí vazbu tematických celků učebnice na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a souvisejících průřezových témat. Příručka také obsahuje rozvedení otázek a cvičení s nástinem možných odpovědí a podrobné popisy možných činností vztahujících se ke každé stránce učebnice. Nechybí ani řada zajímavostí a rozšiřujících informací s odkazy na další literaturu a internetové zdroje.