:
: 1: 1

Občanská výchova I. - Septima

Střední školy a odborná učiliště » Společenské vědy » Septima

Cena:55.00

Učebnice občanské výchovy pro odborná učiliště vycházejí z učebních osnov daného předmětu. První díl obsahuje tyto tematické celky: Člověk jako neopakovatelná bytost (životní styl, zdravý způsob života), Člověk a rodina (hledání a výběr životního partnera, vznik manželství, vztahy mezi manžely, sociálně-právní ochrana dětí, rodinné hospodaření, konflikty v rodině, rodina a sociální politika státu, sexualita), Člověk a příroda (životní prostředí a péče o ně, péče o kulturní dědictví, tradice a zvyky, vědecko-technický rozvoj a jeho důsledky, sjednocování Evropy a světa, ochrana člověka v mimořádných situacích).