:
: 1: 1

Občanská výchova II. - Septima

Střední školy a odborná učiliště » Společenské vědy » Septima

Cena:55.00

Učebnice občanské výchovy pro odborná učiliště vycházejí z učebních osnov daného předmětu. Druhý díl obsahuje tyto tematické celky: Člověk mezi lidmi (začleňování do společnosti, pravidla a normy chování, morálka a mravnost, vztahy mezi lidmi, společenské chování, mezilidská komunikace, lidská práva a svobody) a Člověk a svět práce (povolání a zaměstnání, vstup do zaměstnání, odměna za práci, dovolená, péče o zaměstnance, podnikání).