:
: 1: 1

Občanská výchova III. - Septima

Střední školy a odborná učiliště » Společenské vědy » Septima

Cena:55.00

Učebnice občanské výchovy pro odborná učiliště vycházejí z učebních osnov daného předmětu. Ve třetím díle jsou probírána následující témata: Člověk v demokratickém státě (hlavní úkoly státu, náš stát Česká republika - ústava, státní symboly, dělba státní moci, volby, politické strany, státní občanství, tržní hospodářství, sdělovací prostředky) a Člověk a právo (právní řád, orgány právní ochrany - policie, soudy, správní orgány, trestní právo, občanské právo).