:
: 1: 1

Matematika 2 st. 1. PS (7. roč.) - Parta

Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Parta

Cena:90.00

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z první části učebnice – sčítání typu 23+5 v oboru do 100, odčítání typu 35-2 v oboru do 100, manipulace s penězi v oboru do 100, práce s tabulkou a číselnou osou, určování času (hodiny, půlhodiny), vážení na kg, měření na metry a centimetry, geometrie (přímky, polopřímky, úsečky).