Přírodověda 4 CD ROM učebnice - Nakladatelství Nová škola J 44-30-1

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » Nakladatelství Nová škola - Duha

Cena:5100.00
  • Obsahuje 26 interaktivních cvičení.
  • Provází animovaná postava veverky Berky, která odměňuje děti oříšky.
  • Zvukový doprovod na každé straně.
  • Video nahrávky s mluveným doprovodem.
  • Mezipředmětové vztahy.
  • Možnost zvětšení jednotlivých cvičení.
  • Snadná navigace a intuitivní přístup.