:
: 1: 1

Hudební výchova 2.roč. metod.příručka - Nová škola s.r.o. 257

Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » 2.ročník|Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » Nová škola s.r.o.

Cena:69.00

Metodika obsahuje doporučené návrhy jednotlivých hodin: hlasový nácvik, písně, rytmická cvičení, poslech, pohybová část.