:
: 1: 1

Školní sešit 413 - Nová škola s.r.o. - S44

Žákovské knížky - notýsky » Nová škola s.r.o.

Cena:12.00

Horní polovina každé strany školního sešitu 413+ je linkovaná (šířka řádků je 12 mm) a spodní polovina obsahuje rámeček bez linek. Sešit je tak vhodný pro spojení textového a obrazového zápisu (nakreslení obrázku nebo schématu k probírané látce). Žáci jej mohou využít zejména pro literární výchovu, čtenářský deník nebo zápisy z prvouky.

 Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné.