Hospodářské výpočty pro OU - Septima

Střední školy a odborná učiliště » Matematika » Septima

Cena:99.00

odborná učiliště a praktické školy

Učebnice se uplatní zejména v oborech zaměřených na potravinářství. Navazuje na učivo matematiky a je rozdělena na tematické celky, jejichž pořadí je možné pozměnit v návaznosti na odborné předměty. Cílem je upevnit dovednosti studentů v numerickém počítání i v počítání zpaměti a seznámit je s praktickými odbornými výpočty.