Hravý zeměpis 6 prac.sešit - Tak tik

Učebnice - Základní školy » Zeměpis » 6.ročník|Učebnice - Základní školy » Zeměpis » Tak tik

Cena:89.00

Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou tvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování zeměpisu.

 • Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 6.
 • Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu.
 • Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování.
 • Na konci každé kapitoly je souhrnný test.
 • Každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní poznámky.
 • Součástí sešitu je shrnutí učiva a přehledně zpracované: vesmír a Země, biosféra, obyvatelstvo, doprava.

Pracovní sešit obsahuje kapitoly:

 • Země jako vesmírné těleso
 • Mapa a glóbus
 • Stavba zemského tělesa
 • Litosféra
 • Atmosféra
 • Hydrosféra
 • Pedosféra
 • Vnější přírodní činitelé
 • Ohrožení člověka přírodními jevy
 • Obyvatelstvo světa
 • Zemědělství a průmysl, doprava a cestování
 • Světové organizace

Počet stran : 56 celobarevných stran A4.