:
: 1: 1

Hravý zeměpis 7 prac.sešit - Tak tik

Učebnice - Základní školy » Zeměpis » 7.ročník|Učebnice - Základní školy » Zeměpis » Tak tik

Cena:89.00

Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou tvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování zeměpisu.

 • Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování.
 • Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu
 • Na konci každé kapitoly je souhrnný test.
 • Každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní poznámky.
 • Součástí sešitu je fyzická mapa světa a přehledné tabulky jednotlivých světadílů.

Pracovní sešit obsahuje:

 • Regionální geografie světa
 • I. Africký kontinent
 • II. Regiony Afriky
 • I. Americký kontinent
 • II. Regiony Ameriky
 • I. Asijský světadíl
 • II. Regiony Asie
 • Austrálie a Oceánie
 • Arktida, Antarktida

Počet stran : 56 celobarevných stran A4.