:
: 1: 1

Hravý zeměpis 8 prac.sešit - Tak tik

Učebnice - Základní školy » Zeměpis » 8.ročník|Učebnice - Základní školy » Zeměpis » Tak tik

Cena:89.00

Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou tvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování zeměpisu.

 • Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování.
 • Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu
 • Na konci každé kapitoly je souhrnný test.
 • Každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní poznámky.
 • Součástí sešitu je obecně zeměpisná mapa Evropy a České republiky.

Pracovní sešit obsahuje kapitoly:

 • Evropský světadíl
 • Obyvatelstvo Evropy
 • Hospodářství Evropy
 • Přírodní podmínky České republiky
 • Obyvatelstvo České republiky
 • Hospodářství České republiky
 • Kraje České republiky
 • Unesco

Počet stran : 60 celobarevných stran A4.