:
: 1: 1

Hravý zeměpis 9 prac.sešit - Tak tik

Učebnice - Základní školy » Zeměpis » 9.ročník|Učebnice - Základní školy » Zeměpis » Tak tik

Cena:89.00

Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou tvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování zeměpisu.

  • Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování.
  • Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu
  • Na konci každé kapitoly je souhrnný test.
  • Každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní poznámky.
  • Součástí sešitu je politická mapa světa ve formátu A3 a přehled států světa.

Pracovní sešit obsahuje kapitoly:

  • Politický zeměpis
  • Obyvatelstvo světa
  • Světové hospodářství
  • Globální změny a životní prostředí
  • Práce s mapou

Počet stran : 56 celobarevných stran A4.