Přírodověda 4 MP - nakladatelství Nová škola - J 44-32

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » Nakladatelství Nová škola - Duha

Cena:130.00

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů učebnice i pracovního sešitu.