:
: 1: 1

Hravý dějepis 8 - Tak tik

Učebnice - Základní školy » Dějepis » 8.ročník|Učebnice - Základní školy » Dějepis » Tak tik

Cena:159.00

Učebnice a pracovní sešity prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují
znalosti z učebnice. Většina cvičení je koncipována tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace nebo zajímavosti k danému tématu.