:
: 1: 1

Čítanka 9.roč. - nakladatelství Nová škola J 99-65

Učebnice - Základní školy » Český jazyk » 9.ročník|Učebnice - Základní školy » Český jazyk » Nakladatelství Nová škola - Duha

Cena:149.00

Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost. Vybrané texty jsme seřadili do tematických kapitol. Každý článek doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou definice pojmů z literární teorie, které nebyly doposud probrány, a medailonky vybraných autorů.

Ukázky jsou vybrány tak, aby bylo možno v co největší míře uplatnit mezipředmětové formy výuky.

Přejeme vám, aby se naše čítanka stala vaším oblíbeným průvodcem.